WeL Groep, diensten, Klimaatonderzoek
Picture

Klimaatonderzoek

Stof is van invloed op het binnenklimaat en kan de oorzaak zijn voor uiteenlopende problemen. Het inademen van stoffen, bijvoorbeeld fijnstof en chemische en organische stoffen, kan gezondheidsrisico’s met zich meebrengen.

Tijd voor actie?

Heb jij in je werk- of leefomgeving last van een muffe en benauwde lucht of temperatuurklachten? En resulteert dit in hoofdpijn of concentratieverlies? Tijd voor actie! Tijd voor een onderzoek naar het binnenklimaat! Onze specialisten monitoren het fysische binnenklimaat. Het onderzoek richt zich, afhankelijk van de vraag en de klachten, onder andere op de volgende parameters:

  • temperatuur
  • CO2-gehalte
  • relatieve luchtvochtigheid

Wij monitoren deze parameters over een langere periode, bijvoorbeeld gedurende 1 week, in verschillende ruimtes. Door deze werkwijze krijgen wij een goed en uitgebreid beeld van het actuele binnenklimaat. Alle resultaten worden vastgelegd in een rapportage met een toelichting van onze gebruikte methodes, de meetresultaten en aanbevelingen. Wij maken graag een afspraak om de rapportage samen door te nemen en een plan van aanpak op te stellen om de problemen op te lossen.


Klimaatonderzoek

Microbiologisch onderzoek
Stofonderzoek
Terug naar diensten overzicht
wel-groep