Inleiding
Wel Groep hecht waarde aan de bescherming van persoonsgegevens van alle medewerkers, opdrachtgevers
en andere relaties. Onder Wel Groep vallen twee bedrijven, dit zijn: Delta-P en WeL Inspectie. Onze bedrijven
hebben te maken met verwerking van persoonsgegevens. In deze privacy verklaring leest u welke
persoonsgegevens worden verwerkt en voor welke doeleinden. De privacyverklaring wordt indien nodig
tussentijds gewijzigd door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te
raadplegen.

De AVG in een notendop
De Algemene verordening gegevensbescherming (hierna: AVG) is een privacywet die geldt in de hele
Europese Unie (EU). Dankzij de AVG is de bescherming van persoonsgegevens in alle landen van de EU op
dezelfde manier geregeld en gelden in elke lidstaat dezelfde regels. Onder persoonsgegevens worden
gegevens verstaan die herleidbaar zijn naar de betreffende persoon. Namen, emailadressen,
telefoonnummers en adresgegevens zijn hier voorbeelden van.

AVG en Wel Groep
Wel Groep verwerkt persoonsgegevens op grond van het aanbieden van diensten en producten. Uw
gegevens worden nooit aan derden verkocht. De gegevens die wij verwerken, zijn de minimale benodigde
gegevens voor het aanbieden van onze producten en diensten. Uw e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om te
kunnen communiceren over de afgesproken uitvoering van diensten. Als deze gegevens niet worden
aangeleverd, kan Wel Groep de diensten niet aanbieden.

Wel Groep houdt zich aan de wet- en regelgeving, waaronder de AVG. Dit houdt in dat wij:

Doel gebruik persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens worden door Wel Groep verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

Voor het behalen van bovenstaande doeleinden kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:
naam, emailadres, telefoonnummer, adres, postcode en rekeningnummer.

Verwerking gegevens en verstrekking aan derden
Voor de verwerking van uw gegevens is de Wel Groep verantwoordelijk. Wij verwerken uw gegevens niet
zonder reden en alleen als we die nodig hebben voor een of meer specifieke doeleinden. De gegevens die u
aan ons geeft kunnen wij aan derden verstrekken indien dit noodzakelijk is. Het kan voorkomen dat wij onze
diensten in samenwerking met andere partijen aanbieden. Uitwisseling van gegevens (contactpersonen,
contactgegevens, locatie gegevens) is hierbij van belang. Uw gegevens worden nooit voor commerciële
doeleinden aan derde partijen doorgegeven.

Beveiliging
Wij hebben verschillende maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig zijn en blijven.
Wij beschermen onze systemen tegen malware, virussen, cryptoware en hacking software. Onze systemen en
programma’s zijn hierdoor goed beveiligd tegen ongeautoriseerde toegang. Daarnaast hebben alleen bevoegden door Wel Groep die toegang tot uw gegevens nodig hebben om hun werk te kunnen doen, toegang tot uw gegevens. De apparaten die uw gegevens openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een
wachtwoord en/ of andere beveiliging.

Opslagperiode
Uw gegevens worden voor langere tijd bewaard door Wel Groep. Dit doen wij om zo onze dienstverlening op
een optimaal niveau te kunnen houden. Uw gegevens worden enkel digitaal bewaard. Wij hanteren geen
opslag van fysieke stukken. Ontvangen sollicitaties worden binnen vier weken na de invulling van de
betreffende vacature verwijderd uit onze mailbox.

Rechten
U heeft het recht om te allen tijde uw gegevens op te vragen die bij de Wel Groep vastgelegd en bewaard
worden. Dit kunt u doen door een e-mail te sturen of telefonisch contact met ons op te nemen. U krijgt dan een
overzicht van uw gegevens.

Contact
Als u vragen of suggesties ter verbetering hebt over deze privacy verklaring neemt u dan gerust contact met
ons op. U kunt hiervoor contact opnemen met Anna van Veldhuijsen. Zij is te bereiken via anna@wel-groep.nl.

wel-groep