WeL Groep, diensten, Beheersmaatregelen
Picture

Beheersmaatregelen

Op de meeste locaties is beheer en onderhoud van de drinkwaterinstallatie noodzakelijk. Bij prioritaire installaties is, in het kader van legionellapreventie, het beheer veelal nog uitgebreider. Beheer dient correct en structureel te worden uitgevoerd. Indien je niet beschikt over de mankracht of kennis om de beheersmaatregelen uit te voeren dan kunnen onze collega’s deze taken voor je uit handen nemen.

Op de meeste locaties is beheer en onderhoud van de drinkwaterinstallatie noodzakelijk. Bij prioritaire installaties is, in het kader van legionellapreventie, het beheer veelal nog uitgebreider. Beheer dient correct en structureel te worden uitgevoerd. Indien je niet beschikt over de mankracht of kennis om de beheersmaatregelen uit te voeren dan kunnen onze collega’s deze taken voor je uit handen nemen. Het voorkomen legionellagroei heeft natuurlijk een hoge prioriteit en het juist uitvoeren van beheersmaatregelen draagt daaraan bij. Wij kunnen o.a. de volgende beheersmaatregelen uitvoeren:

  • spoelen van (ongebruikte) tappunten
  • doen van temperatuurmetingen
  • controleren van keerkleppen
  • reinigen van boilers

De uitgevoerde beheersmaatregelen worden correct gedocumenteerd in het logboek, zodat bij een eventuele controle van de overheid er kan worden aangetoond dat de vereiste maatregelen correct zijn uitgevoerd, met het juiste resultaat zijn uitgevoerd en de resultaten op de juiste wijze zijn geregistreerd. Wanneer er overschrijdingen of bijzonderheden zijn geconstateerd tijdens de beheersmaatregelen dan stellen wij onze opdrachtgever direct op de hoogte en geven wij een concreet advies over eventueel te nemen maatregelen.


Beheersmaatregelen

Risicoanalyse en beheersplan
Keerklepcontrole
Watermonstername
Legionellafilters en douchekoppen
Reiniging en desinfectie
Digitaal beheer
Brononderzoek
Technische installatie aanpassingen
Terug naar diensten overzicht
wel-groep