WeL Groep, diensten, Brononderzoek
Picture

Brononderzoek

Het kan altijd voorkomen dat er een overschrijding van de norm voor legionella plaatsvindt. Er is dan sprake van een “besmetting” in de installatie. Het is van groot belang om de bron van deze besmetting op te sporen, zodat deze kan worden weggenomen en een (volgende) besmetting kan worden voorkomen. Het uitzoeken waar een besmetting door kan worden veroorzaakt noemen wij een brononderzoek.

Voordat we aan een brononderzoek beginnen, adviseren wij doorgaans om de aerosolvormende tappunten af te sluiten of te voorzien van een filterunit. Wanneer er een filterunit wordt geplaatst, kunnen de (besmette) tappunten veilig gebruikt blijven worden. De gebruikers ondervinden geen last van de besmetting en het gebruik kan gewoon blijven doorgaan.

Tijdens een brononderzoek kijken wij naar de technische aspecten van de installatie. Ook wordt het beheer onder de loep genomen. Het vinden van (kleine) onregelmatigheden is waar we ons op richten. Aan de hand van het brononderzoek zullen wij een advies geven voor een eventuele aanpassing van de installatie of aanpassing in het beheer. Om de besmetting te verwijderen zal er na doorvoering van deze punten veelal een reiniging en desinfectie van de installatie moeten plaatsvinden.


Brononderzoek

Reiniging en desinfectie
Digitaal beheer
Beheersmaatregelen
Technische installatie aanpassingen
Watermonstername
Keerklepcontrole
Risicoanalyse en beheersplan
Legionellafilters en douchekoppen
Terug naar diensten overzicht
wel-groep