WeL Groep, diensten, Keerklepcontrole
Picture

Keerklepcontrole

Terugstroombeveiligingen en toestelbeveiligingen worden ook wel keerkleppen genoemd. De keerkleppen in een installatie moeten jaarlijks worden gecontroleerd op een goede werking. Deze verplichting staat beschreven in de NEN1006 en de Waterwerkbladen en geldt voor zowel zorgplichtlocaties als voor prioritaire installaties.

Welke werkzaamheden voeren wij uit?

  • identificeren van de beveiliging
  • beoordelen of het juiste type is toegepast volgens de geldende normering
  • controleren of de beveiliging op de juiste plaats is gemonteerd
  • controleren of de beveiliging correct werkt

Wij controleren de beveiligingen volgens de eisen en methoden die zijn omschreven in Waterwerkblad 1.4G. Onze medewerkers hanteren drie toegestane methodes voor het controleren van de keerkleppen: de standaardmethode, de onderdrukmethode en de overdrukmethode.

Na afloop van de controle ontvangt onze opdrachtgever een overzichtelijke rapportage. Hierin staan alle aanwezige beveiligingen vermeld, inclusief de wijze waarop zij zijn gecontroleerd en informatie over eventuele afwijkingen, aangevuld met adviezen hoe de afwijkingen opgelost dienen te worden.


Keerklepcontrole

Reiniging en desinfectie
Beheersmaatregelen
Risicoanalyse en beheersplan
Brononderzoek
Legionellafilters en douchekoppen
Technische installatie aanpassingen
Watermonstername
Digitaal beheer
Terug naar diensten overzicht
wel-groep