WeL Groep, diensten, Risicoanalyse en beheersplan
Picture

Risicoanalyse en beheersplan

De basis van goed legionellabeheer is een risicoanalyse en een legionellabeheersplan. Tijdens een risicoanalyse worden alle risico’s in kaart gebracht die eventueel kunnen bijdragen aan de groei van legionella. Daarnaast wordt de drinkwaterinstallatie bekeken op de belangrijkste aspecten van de installatieregels. Er wordt een overzicht gemaakt van alle tappunten en aangesloten apparatuur in de installatie. Ook worden alle terugstroombeveiligingen en toestelbeveiligingen (keerkleppen) geïnventariseerd. Als er technische tekortkomingen zijn dan worden deze volledig uitgewerkt in een advies met aanbevelingen hoe deze het beste kunnen worden opgelost of kunnen worden beheerd, onderbouwd met foto’s en verwijzingen naar regelgeving. Kortom, je ontvangt een compleet overzicht met alle risico’s

Risicoanalyse en beheersplan

Naar aanleiding van de risico-inventarisatie van de installatie stellen wij ook een gespecificeerd beheersplan op. Wij adviseren welke beheersmaatregelen moeten worden genomen. Beheersmaatregelen kunnen wekelijks, maandelijks of jaarlijks moeten worden uitgevoerd en moeten in een logboek worden bijgehouden. Deze leveren wij compleet aan. Het is ook zeker mogelijk om de beheersmaatregelen digitaal bij te houden.

WeL Inspectie heeft sinds 2013 het BRL6010 certificaat en voldoet daarmee aan de eisen die de regelgeving stelt aan legionella-adviesbureaus.

Verplicht?
Gebouweigenaren hebben de verplichting dat hun installatie voldoet aan de gestelde wet. Dit houdt in dat de installatie technisch op orde moet zijn en dat er onderhoud en beheer moet worden uitgevoerd. Daarnaast hebben gebouweigenaren van prioritaire installaties ook nog de plicht om te voldoen aan de eisen voor legionellapreventie. Onder prioritaire installaties vallen o.a. ziekenhuizen, hotels, zorginstellingen, campings en jachthavens. De overheid controleert of installaties voldoen aan alle normen en of er wordt voldaan aan de regelgeving op het gebied van legionellapreventie. Bij het niet op orde hebben van de installatie of het onjuist uitvoeren van beheer kan de overheid financiële sancties opleggen.

Proceswater en zwembadwater
Wij zijn, naast drinkwater, ook gespecialiseerd in het uitvoeren van een risicoanalyse voor proceswater en zwembadwater.


Risicoanalyse en beheersplan

Legionellafilters en douchekoppen
Digitaal beheer
Brononderzoek
Technische installatie aanpassingen
Reiniging en desinfectie
Watermonstername
Keerklepcontrole
Beheersmaatregelen
Terug naar diensten overzicht
wel-groep